mjr Henryk Dobrzański


„HUBAL”Henryk Feliks Dobrzański urodził się 22 czerwca 1897r w Jaśle jako syn pana Henryka stanu szlacheckiego Hubal-Dobrzańskiego przedsiębiorcy prywatnego. Od dzieciństwa miał zamiłowanie do koni i jazdy konnej. Już jako ośmioletni chłopiec doznał wstrząsu mózgu i upadku z konia, którego zmusił do skoku przez krowę na pastwisku, Uczestniczył w walkach w czasie I wojny światowej. W 1930r ożenił się z Zofią Zakrzeńską córką państwa Zakrzeńskich właścicieli majątku w Plechowie. 1939r nie składa broni myśli o założeniu Okręgu Bojowego Kielce w celu walki z okupantem. Tworzy oddział partyzancki przyjmując pseudonim ,,Hubal’’. Pod koniec stycznia oddział liczy około 35 osób, są to przeważnie ochotnicy. W połowie marca ponad 300 ludzi. Jednak w czasie walk z Niemcami zmniejsza się do około 100.

W dniu 30.04.1940r. Oddział Wydzielony Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego - ,,Hubala’’ stara się przedrzeć przez przeważające siły wroga i wtedy to najprawdopodobniej major zostaje śmiertelnie ranny    w okolicach Anielina na kielecczyźnie.

 

Szaniec Hubala pod Anielinem - miejsce śmierci mjr  H.Dobrzańskiego.

 

Do tej pory nie wiadomo gdzie złożone są Jego zwłoki. W niemieckiej prasie w tym samym czasie ukazała się notatka nazywająca Hubala Polskim jeźdźcem na białym koniu.

 

Żołnierze z 372 Dywizji Piechoty po bitwie pod Anielinem z ciałem majora.

 

Wieś, w której ożenił się mjr Henryk Dobrzański „Hubal’’ znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, rodzinny grobowiec Zakrzeńskiech (żony Dobrzańskiego) znajduje się na miejscowym cmentarzu.